Angol keringő Tangó Bécsi keringő Slowfox Quickstep
Samba Cha cha cha Rumba Paso Double Jive
Rock And Roll Country Salsa Mambo Fox Trott


Angol keringő:

ütem 3/4
ritmus l – l – l
tempó: 28 – 36 ü/perc

Tánctörténet: A XIX. századi társastáncra,a Bostonra vezethető vissza eredete. Később a Bostonból alakult ki a Francia keringő, ez a meglehetősen nehezen előadható tánc került át Angliába, ahol átalakult lassú,vagy ismertebb nevén Angol keringővé.
Angol keringő
Tangó:

ütem : 2/4
ritmus : l – l – gy – gy – l
tempó: 30 – 34 ü/perc

Tánctörténet: A nevét valószínűleg az afrikai "dobot" jelentő szóból kapta, mely arab-spanyol közvetítéssel jutott át Európába és Amerikába. Őse a Habanéra és Milonga előadásmódja szaggatott, jellemző az első ütemfelek pontozott ritmusa. Egyik legszenvedélyesebben előadható tán.
TangóBécsi keringő:

Tánctörténet: A tánc őse a XVIII.század végén német-osztrák területen divatos tánc ,a Landler volt. A múlt század nagy zeneszerzői pl. Strauss vitte a zenében nagy diadalra. A majdnem csak forgásokból álló táncot a váltólépések törik meg , a táncosoknak nagyon kell ügyelni a kis testhajlások és forgásmennyiségek pontos betartására.
Bécsi keringőSlowfox:

ütem : 4/4
ritmus : l – l , gy – gy – l
tempó : 30 ü/perc
Tánctörténet: Az Amerikából Európába átkerülő Dixiland és Jazz-zenekarok muzsikájára írt Foxtrottból származik. 1930-as évektől kötelező versenyanyag. Előadásmódja erőteljes felsőtest vezetés, puha tovasikló lépések. A standard táncok legnehezebb lábtechnikájú tánca.
SlowfoxQuickstep:

Tánctörténet: A Foxtrott eredete a régi Ragben és a Onestepben keresendő. A Onestep 1910 körül került át Észak-Amerikából Európába. Leegyszerűsített "egylépésmozgásával", mindig változatlan ritmusával, Chasse nélküli, mars és haladó jellegű tánc volt. Ezt a táncot gyors 2/4-es ütemben előre, hátra vagy néha oldalirányban, fordulások nélkül, féltalpon táncolták. Mint társastánc a Twostepet (polkaszerű, ugrásnélküli) váltotta fel. A Onestep mindenekelőtt Angliában érvényesült, ahol rövid időn belül kiszorította a keringőt. Népszerűségét tekintve felvette a versenyt a Tangóval, amely azonban inkább a franciák szakterülete maradt. 1912-ben Angliában teret hódított a Ragtime, a tánczene első modern formája. Ennek következtében a Onestepből kifejlődött a Rag. Jellegzetessége a hajlított térddel táncolt lépés volt, s ritmuselemei között a szinkópa is szerepelt. Az idők előrehaladtával a Ragtime és a Onestep zenéje lassúbb lett, így a tánc lépései is lelassultak. Jutott tehát idő egy váltólépés, az ún. Chasse bevezetésére. Az így létrejövő tánc volt a Foxtrott, ami a lassú és gyors, előre- és hátralépések Chasse-val variált, tetszés szerinti váltakozásából állt.
QuickstepSamba:

ütem :2/4
ritmus : l – és – l
tempó: 54 – 60 ü/perc
Tánctörténet: Brazíliából eredő tánc,a rabszolga kereskedelemmel került át,Dél- és Közép-Amerikába. Jellemző rá az erőteljes felsőtestmozgás. A modern jazz-zenére táncolók a megbilincselt emberek mozgását utánozzák
SambaCha cha cha:

ütem :4/4
ritmus: l – l – l –gy – gy
tempó: 30 – 40 ü/perc
Tánctörténet: A rumba Jazz formájaként született Dél- Amerikában 1848-ban. A 2/4-es ütemű Mambo rövid virágzása után 1953-ban Kubában 4/4-es zenét írt Edward Jorrin, amelyhez tökéletesen igazodik a mozgás, az új tánc a Cha-cha-cha. E tánc a latin táncok legvidámabbika.
Cha-Cha-ChaRumba:

ütem :4/4
ritmus : l – gy – gy
tempó : 28 – 30 ü/perc
Tánctörténet: Afro - amerikai eredetű tánc,őse a Milonga és a Yuca,melyekből meríti figuraanyagát. Jellegzetessége e szerelmi táncnak,a puha láb és erőteljes csípőmunka, a karok harmonikus mozgása.
RumbaPaso Double:

Tánctörténet: A Paso Doble eredetét tekintve spanyol tánc, melyet a spanyol mars zenére táncolnak. Spanyolországban önmagában nem látható a táncparketten, vagy ha igen, akkor egy önállósult változatban a színpadon. A húszas években már ismerték és bikaviadal-pantomimnak nevezték. Mai formáját Franciaországban alkották meg, ahol eleinte főleg táncművészek táncolták, mielőtt show- és később versenytáncként a tánctanárok felfedezték volna. A Paso Doble bikaviadalt ábrázol, ahol a férfi a matador szerepét ölti magára, a nő pedig a piros kendőét. A férfi és a nő együtt mozog egy képzelt bika körül, miközben flamenco-elemeket és az arénabeli küzdelemre jellemző stilizált figurákat adnak elő. A tánc alapjául szolgál a "Paso Doble" (kettős lépés), a sarok és a féltalp hangsúlyos lehelyezése valamint a ritmikus haladó lépések. Egyik jellemző eleme az ún. Appel, amely egy energikusan, talpon, helyben táncolt lépés, a térdek enyhe süllyesztésével. Az Appel gyakori bevezető lépése a különböző figuráknak.
Paso DoubleJive:

Tánctörténet: A Jive ma nemzetközileg elfogadott elnevezése annak a táncnak, melynek többféle, egymással rokonságban álló afroamerikai elődje volt. Ezekhez tartozott a harmincas évek elején a Lindy Hop, Blues és a Swing. Ezt követte a negyvenes évek sikertáncai közül a Boogie-Woogie, a Jitterburg valamint a Bebop, s az ötvenes években hozzájuk kapcsolódott a Rock & Roll. E táncformákra jellemző volt - s még ma is az - a táncra ösztönző zene, amely ritmikus hangsúlyozásával bűvöletébe vont és von fiatalt és időset egyaránt. A táncokat az USA-ban honos szabad színes stílusokkal fejlesztették tovább, valamint bővítették a koreográfiákat is. Ezeket a táncokat az amerikai katonák hozták át Európába. A táncban lévő szabad mozgásstílus és az akrobatikus dobások a fiatalság körében gyorsan népszerűvé váltak. A háború utáni időszak uralkodó zenei irányzata a Boogie lett, ám a bírálók egy mérsékeltebb formát kerestek, hogy a tánc ezen módját "szalonképessé" tegyék. Így az angol tánctanárok kialakították - valamivel lassabb zenét használva - az elegáns, de mégis élénk, mozgalmas Jive-ot. A tánc helyhez kötött, a lépések többnyire a Rock (ringó lépések) és a Chasse elemeiből épülnek fel. A Jive egy szembetűnően eleven, fiatalos, tréfás, temperamentumos, ritmusos tánc, melyben a párok lépéseikkel a zenei hangsúlyt emelik ki.
JiveRock And Roll:

ütem : 4/4
Tánctörténet: A tánc őse a Jitterbug. Ebből alakult ki a Boogie-Woogie. Ezeket a táncokat váltotta fel a Swing korszak végén a Rock and Roll. 1954-ben indult a Rock and Roll mindent elsöprő sikere, mikor Bill Halley és a Comets a Decca New York-i stúdiójában lemezre vették a Rock Around the clock-ot. Majd később e zene koronázatlan királya Elvis Presley vitte igazán nagy diadalra e stílust..A táncra jellemző az igen dinamikus csípő és lábmunka,figuraanyaga akrobatikus elemekben is igen gazdag.
Rock And RollCountry:

Tánctörténet: Az Angol- Skót- Francia - Ír telepesek zenéjéből származik. Átkerül Amerikába,itt találkozik a fehér fekete kultúra. Régi neve : Country folk. Jellemzői: refrén nélküli verselés, elbeszélő jelleg. Ágai: Blugas, Hilly-Billy, Western.Salsa:

Tánctörténet: A kubai salsa szakítva az európai táncok visszafogottságával, szabályozottságával, letörve a gátakat szabad utat enged az önmegvalósításnak. Salsa szó jelentése röviden szószt jelent, egy fűszeres keveréket ami jellemző erre a műfajra, mert többféle zene stílus és sokféle tánc az alapja. Jónéhány különböző válfaja létezik, amit az Amerikai kontinens tájegységei alapján különböztetünk meg az autentikus ívesen táncolt kubai salsától a vonalasan (európaisan) táncolt New York-i salsáig. Salsa őshazáját Kubát tartják ami csak részben igaz, mert ahogy a zenében, a táncban is több népcsoport nyomait fedezhetjük fel. Az amerikai kontinens történelmének szinte minden mozzanata alakította fejlődése során. Kubai Salsát a behurcolt afrikai rabszolgák, a Karib térség és a latin – amerikai és később az észak – amerikai hatások alakították ki a mai, a világon szinte mindenhol ismert tánccá és zenévé. Zenéjében az afrikai Conga alapoktól a Jazz-ig mindent megtalálhatunk.
SalsaMambo:

Ütem :4/4
Zenéje: gyors, sodró, áradó, heves, feszültséggel teli
tempó: 36 – 52 ü/perc
Tánctörténet: A mambo kezdetben afro-kubai zene elnevezés volt. Vallási értelemben a szó "szent cselekedet"-et jelent. Első mambo ritmus Kubában született. Úgynevezett "Merengue-csípőmozgást" táncolunk. Ez azt jelenti, hogy a csípő a nem a táncoló lábakkal egy időben, hanem késleltetve mozog. A lábakat a féltalp belső élével helyezzük le, azután talpra kell átvinni. A lábmunkával kell a "zárt térdekkel" történő állandó mozgást fenntartani. Súlyáthelyezés segítségével a lábat, illetve a térdet minden lépésnél könnyedén kinyújtjuk. A figurák szabadon mozognak a térben, de viszonylag helyhez kötöttnek hatnak. A Mambo nincs úgy átkoreografálva, mint a versenytáncok, formájában szabadabb, és kecses lezserséggel nyűgöz le minden nézőt és táncost. A mambo 1987-ben tért vissza a köztudatba évtizedekig tartó elfeledés után a Dirty Dancing című film sikere kapcsán, elsősorban a fiatalság körében hódított. A fiatalok leírhatatlan lelkesedéssel és óriási szenvedéllyel kísérelték meg érvényre juttatni a filmben látott Mambo erotikus stílusát.
MamboFox Trott:

üteme :4/4
ritmus : gy – gy – gy – gy
tempó : 40 – 52 ü/perc
Tánctörténet: Az Amerikából átkerülő Dixiland és jazz zenekarok által játszott zenére született meg 1910-ben a foxtrott. Közös atyja a később megszülető (1930) majd versenytánccá váló Quickstep-nek és Slowfox-nak. Mi a foxtrott lépéseit táncoljuk disco zenére.
Foxtrott